Menu Close

Sunset Restaurant

  • 93 N. Division St
  • Auburn, NY 13021
  • (315) 252-9765
  • Visit Site
  • Details
  • Amenities
  • TripAdvisor